SEPTEMBER 2016 - T. Malo Transport AS medeier

SEPTEMBER 2016
5. september 2016 startet bilene til Terje Malo lastebiltransport å rulle for nye T. Malo Transport AS. Agnes og Terje Malo solgte biler og utstyr til nytt selskap der FAFE AS er medeier med 50%. Terje Malo har drevet i bransjen med transport av levende fisk fra dette kom i gang for over 30 år siden. Han er en av de som har vært med i å utviklet denne bransjen til det den er i dag, sammen med noen andre. Terje Malo er sett på som en av de seriøse i bransjen og vi er ydmyk over å få lov til å komme inn i denne bedriften. Grunnen til at vi har kommet inn, er håndhevingen av kjøre og hviletider for denne typen transport som kom i gang tidligere i år. Terje ønsket hjelp til denne delen av driften. Vi ønsker sammen med Terje å videreutvikle dette firmaet og kanskje ta det ett steg videre. Sammen med mange nye og dyktige medarbeidere, skal vi jobbe for å videreføre den kvalitet som har vært levert her i flere tiår og håper at vi sammen med tidligere kunder og leverandører får til dette. 
IMG_4107