APRIL 2016 - Ny FM 500

APRIL 2016
Ny FM 500 med Bussbygg, full sideåpning og Carrier levert for tilleggskjøringer
UR95314_0002UR95314_0008