Våre verdier - SMK

FAFE AS har innført ett nytt begrep; SMK. (Sjåfør,Miljø og Kunde)


Vi setter Sjåføren, Miljøet og Kunden i fokus.

Med fokus på Sjåføren mener vi:
 • Våre sjåfører skal være blant de best betalte i bransjen.
 • Våre sjåfører vil se at vi legger veldig mye tilrette for at deres fritid skal fungere på en best mulig måte med tanke på avspasseringer og ferier.
 • Våre sjåfører skal ha et arbeidsmiljø som gjør at de får lyst til å gå på jobb.
 • Våre sjåfører skal vite at har de problemer, kan de komme til oss og vi vil konfidensielt hjelpe med å løse problemene om vedkommende ønsker dette.

Med fokus på Kunden mener vi:
 • Våre kunder skal føle seg bortskjemt.
 • Våre kunder skal kunne komme direkte i kontakt med bileier om det er noe de er misfornøyd/fornøyd med.
 • Våre kunder skal føle at de blir tatt vare på av våre ansatte og vi skal gjøre alt vi kan for å tilfredsstille dem.
 • Våre kunder skal føle vi er der for dem.

Med fokus på Miljø mener vi:
 • Vi skal til en hver tid ha et utstyr som på en best mulig måte tar vare på miljøet.
 • Vi skal til enhver tid jobbe for å ha biler som forurenser minst mulig.
 • Vi vil ikke forurense det ytre miljø med spillolje o.l.
 • Vi vil begrense tomgangskjøring til det minimale.
 • Vi vil legge arbeidsmiljøet tilrette for at dette skal være best mulig.